գրեմ

գրեմ

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 20,33 24,18
estimer, décrire

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՐԵՄ — (եցի. եա՛.) NBH 1 0586 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. γράφω scribo Դրոշմել զգիր ʼի վերայ թղթոյ, տախտակի, քարի, եւ այլն. գծել. ծրել զնշանագիրս. շարադրել զբան գրաւոր. Ընդ գրով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԷԸՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 458 Chronological Sequence: 8c գ. որ եւ Բարընկալութիւն. Մտադիւր եւ սիրով ընդունելութիւն. *Եւ արդ գրեմ ձերում բարէընկալութեանդ զճշմարիտն զոր լուայ. Աթ. անտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԺՈԽԱՀԱՍԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0615 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ա. δυσέφεκτος perdifficilis Դժուարահաս. դժուարիմաց. դժուարին. *Ապառում եւ դժոխահասանելի. Բրս. յիսկզբանէ: *Նկատեալ գրեմ ձեզ դիւրինս, եւ ոչ դժոխահասասանելի. Շիր. վերջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹՈՂՈՒՄ — (թողի, թո՛ղ, կր. ԹՈՂԱՆԻԼ կամ ԹՈՂՈՒԼ. թողաւ. ղան. եւ այլն.) NBH 1 0817 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ἁφίημι , ἁνίημι, ἑάω, καταλείπω relinquo, sino, mitto, permitto, demitto, remitto, omitto… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺԱՄԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0827 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԺԱՄԱՆԱԿ καιρός, χρόνος tempus որ եւ ԱՄԱՆԱԿ. Չափ շարժման լուսաւորաց. տեւողութիւն փոփոխելի իրաց՝ բաժանելի ʼի վայրկեանս, ʼի ժամս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՆԱՐՀԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0962 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ταπεινότερος, ἤττων, καταδεέστερος, κατώτατος humilior, minor, inferior, infimus. Առաւել խոնարհ (ըստ ամենայն նշ). Ցածագոյն. ստորնագոյն. վայրագոյն. նուաստագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՇՈՐ — (ի, ից.) NBH 1 0964 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. τραχύς asper, scaber, durus. Անողորկ. կոշտ. անհարթ. խորտաբորտ. հաստ. խիստ. եւ կարծր. լայնաբար Անշուք. տձեւ. դժուարուտ. դժուարին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԱՆՕԹԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1010 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. γνωριμοώτερος, ον, γνωριζόμενος notior, manifestior, ius. Առաւել ծանօթ եւ ընտանի. մերձաւորագոյն. *Քանզի ծանօթագոյն էր առնն, հրամայեաց հանել ʼի բանտէ անտի զամենեսեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐԾ — (կարծք.) NBH 1 1069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c Տ. ԿԱՐԾԻՔ. δόξα, δόκησις opinio στοχασμός conjectura. *Զի այս՝ դատարկութեան կարծ զգեցուցանէ մեզ, եւ այն՝ քաջութեան եւ զարմանելեաց. Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1073 Chronological Sequence: 5c, 10c գ. Համառօտախօսութիւն. *Կարճաբանութեամբ բամբասել զձեզ. Ածաբ. պենտեկ.: *Համառօտելով գրեմ ըստ սովորութեան իմոյ եւ կարճաբանութեան. Կամրջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՆԳՆ — (նի, նոջ եւ Հենգք, գից.) NBH 2 0085 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c, 13c գ. κατάγελως, χλευασμός derisio, irrisio, cavillatio եւ φιλονεικία contentio, jurgium. որ եւ ՀԵՆԳՆՈՒԹԻՒՆ. գրի եւ ՀԵԳՆ. ՀԵԳՆՈՒԹԻՒՆ. (ուստի ռմկ. հէնէկ, հանագ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.